shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0256.543.917
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 1995
Begindatum:12 december 1995
Naam:Ziekenhuis Oost-Limburg, autonome verzorgingsinstelling
Naam in het Nederlands, sinds 30 april 2002
Afkorting: Z.O.L. AV
Naam in het Nederlands, sinds 30 april 2002
Adres van de zetel: Schiepse Bos 6 Stratenplan
3600 Genk
Sinds 12 december 1995
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging van OCMW's
Sinds 16 november 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1996
Werkgever RSZ-PPO
Sinds 1 januari 1996
Aanbestedende overheid
Sinds 12 december 1995
 
 

Toelatingen

BELAC - Medisch laboratorium
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  86.101  -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  84.115  -  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
Sinds 1 januari 2016
 
 

RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZPPO2008  86.101 -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug