shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0257.216.482
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 1995
Begindatum:22 december 1995
Naam:Universiteit Antwerpen
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2003
Afkorting: UA
Naam in het Nederlands, sinds 22 december 1995
Adres van de zetel: Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Sinds 8 januari 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere rechtsvorm
Sinds 22 december 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 15  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Van Goethem ,  Herman  Sinds 1 september 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2003
Onderworpen aan btw
Sinds 24 februari 2004
Aanbestedende overheid
Sinds 22 december 1995
 
 

Toelatingen

BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  85.421  -  Officieel hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.421 -  Officieel hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

0208.276.024 (Universitaire Instelling Antwerpen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 oktober 2003
0248.015.241 (Universitair Centrum Antwerpen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 oktober 2003
0406.537.391 (UNIVERSITAIRE FACULTEITEN SINT-IGNATIUS TE ANTWERPEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 oktober 2003
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug