shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0257.981.101
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0862.930.905 afgesloten sinds 23/01/2009)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 mei 1996
Begindatum:30 mei 1996
Naam:Ziekenuisvereniging van Brussel - Universitair Verplegingscentrum Jules Bordet
Naam in het Nederlands, sinds 30 mei 1996
Association hospitalière de Bruxelles-Centre hospitalier Universitaire jules BORDET
Naam in het Frans, sinds 30 mei 1996
Afkorting: ZIEKENHUISVER. - INSTITUUT JULES BORDET
Naam in het Nederlands, sinds 3 oktober 1996
ASSOC. HOSPIT. - INSTITUT JULES BORDET
Naam in het Frans, sinds 3 oktober 1996
Adres van de zetel: Mijlenmeersstraat 90
1070 Anderlecht
Sinds 30 december 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging van OCMW's
Sinds 30 mei 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Tollet ,  Robert  Sinds 1 januari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2003
Aanbestedende overheid
Sinds 30 mei 1996
 
 

Toelatingen

BELAC - Medisch laboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.101  -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  86.103 -  Gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0862.930.905 afgesloten sinds 23/01/2009
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0257.981.101 0862.930.905

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0257.981.101

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0257.981.101 0862.930.905

Werkgeversrepertorium
0257.981.101

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug