shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0260.149.347
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 december 1996
Begindatum:19 december 1996
Naam:Aide, Action et Médiation
Naam in het Frans, sinds 19 december 1996
Adres van de zetel: Rue Joseph Wauters(WAN) 57
4520 Wanze
Sinds 1 mei 2005
Telefoonnummer:
085/23.60.21 Sinds 26 november 2021
Faxnummer:
085/21.33.23 Sinds 26 november 2021
E-mail:
info@aideactionmediation.orgSinds 26 november 2021
Webadres:
https://www.aideactionmediation.org/index.html Sinds 26 november 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging van OCMW's
Sinds 19 december 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Serexhe ,  Pierre  Sinds 28 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Aanbestedende overheid
Sinds 19 december 1996
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  84.115 -  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug