shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0262.172.489
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 november 1997
Begindatum:12 november 1997
Naam:EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2006
Afkorting: EV-ILVO
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2006
Adres van de zetel: Burg. Van Gansberghelaan 92   bus 1
9820 Merelbeke
Sinds 19 februari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere rechtsvorm
Sinds 12 november 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 11  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Relaes ,  Joris  Sinds 1 april 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1998
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1998
Aanbestedende overheid
Sinds 12 november 1997
 
 

Toelatingen

BELAC - Organisator van proficiency-testen
BELAC - Keuringsinstelling
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 16 april 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  72.190 -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

0205.609.019 (Rijksstation voor Plantenziekten Kunde)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0206.632.368 (Rijksstation voor Plantenveredeling)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0206.632.467 (Rijksstation voor Landbouwtechniek)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0207.722.332 (Rijksstation voor Kleinveeteelt)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0207.879.809 (Rijksstation voor Veevoeding)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0207.879.908 (Rijksstation voor Sierplanten te Melle)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0249.845.373 (Rijkszuivelstation)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0249.845.670 (Rijksstation voor nematologie en entomologie)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0249.846.165 (Rijksstation voor zeevisserij)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.632.467 (Rijksstation voor Landbouwtechniek)   sinds 10 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0207.722.332 (Rijksstation voor Kleinveeteelt)   sinds 10 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0249.846.165 (Rijksstation voor zeevisserij)   sinds 10 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0205.609.019 (Rijksstation voor Plantenziekten Kunde)   sinds 11 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0207.879.809 (Rijksstation voor Veevoeding)   sinds 11 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0249.845.670 (Rijksstation voor nematologie en entomologie)   sinds 11 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.632.368 (Rijksstation voor Plantenveredeling)   sinds 12 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0207.879.908 (Rijksstation voor Sierplanten te Melle)   sinds 12 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0249.845.373 (Rijkszuivelstation)   sinds 12 november 1997
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug