shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0266.559.859
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0862.943.276 afgesloten sinds 03/07/2009)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 november 1999
Begindatum:4 november 1999
Naam:AZ ST-JAN Brugge-Oostende A.V.
Naam in het Nederlands, sinds 24 juni 2009
Adres van de zetel: Ruddershove 10 Stratenplan
8000 Brugge
Sinds 4 november 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging van OCMW's
Sinds 4 november 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Rigauts ,  Hans  Sinds 1 juli 2004
Bestuurder Annys ,  Pablo  Sinds 6 februari 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2001
Werkgever RSZ-PPO
Sinds 1 oktober 1999
Aanbestedende overheid
Sinds 4 november 1999
 
 

Toelatingen

BELAC - Medisch laboratorium
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  86.101  -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.730  -  Apotheken
Sinds 1 januari 2013
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 21 november 2019
BTW 2008  68.204  -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 1 januari 2013
BTW 2008  78.100  -  Arbeidsbemiddeling
Sinds 1 januari 2013
BTW 2008  96.031  -  Uitvaartverzorging
Sinds 1 januari 2013
 
 

RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZPPO2008  86.101 -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0409.631.295 (Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 augustus 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0409.631.295 (Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis)   sinds 24 augustus 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug