shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0267.314.083
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 november 1993
Begindatum:8 november 1993
Naam:COMMISSION DES PSYCHOLOGUES - PSYCHOLOGENCOMMISSIE
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 8 november 1993
Adres van de zetel: Kunstlaan 3 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 1 september 2015
Telefoonnummer:
+32 2 503 29 39 Sinds 1 september 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@compsy.beSinds 1 september 2015(1)
Webadres:
www.compsy.be Sinds 1 september 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere rechtsvorm
Sinds 8 november 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Algemeen lasthebber Henry ,  Catherine  Sinds 2 mei 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 juli 1997
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  94.120 -  Beroepsorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug