shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0267.314.875
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 april 2001
Begindatum:26 april 2001
Naam:SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND
Naam in het Nederlands, sinds 26 april 2001
Afkorting: Soveka
Naam in het Nederlands, sinds 26 april 2001
Adres van de zetel: Abingdonstraat 99 Stratenplan
9100 Sint-Niklaas
Sinds 1 april 2015
Telefoonnummer:
03/778 62 52 Sinds 1 april 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
yannick.claes@sint-niklaas.beSinds 1 april 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging van OCMW's
Sinds 23 september 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Nachtegael ,  Mike  Sinds 8 januari 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ-PPO
Sinds 1 januari 2002
Aanbestedende overheid
Sinds 26 april 2001
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZPPO2008  84.115 -  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
Sinds 1 januari 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug