shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0267.400.492
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 december 2002
Begindatum:19 december 2002
Naam:AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 19 december 2002
Afkorting: APAQ-W
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 19 december 2002
Adres van de zetel: Avenue Comte de Smet de Nayer 14 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 18 juni 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 19 december 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Voorzitter Mattart ,  Philippe  Sinds 1 april 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2003
Aanbestedende overheid
Sinds 19 december 2002
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  84.130 -  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
0254.497.118 (Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 december 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0254.497.118 (Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture)   sinds 19 december 2002
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug