shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0306.562.560
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 mei 1969
Begindatum:23 mei 1969
Naam:Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Naam in het Nederlands, sinds 10 december 2019
Musée royal de l’Afrique Centrale
Naam in het Frans, sinds 10 december 2019
Königliches Museum für Zentralafrika
Naam in het Duits, sinds 10 december 2019
Afkorting: KMMA
Naam in het Nederlands, sinds 23 mei 1969
MRAC
Naam in het Frans, sinds 23 mei 1969
Adres van de zetel: Leuvensesteenweg 13
3080 Tervuren
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
+3227695344 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer:
+3227695242 Sinds 1 oktober 1990(1)
E-mail:
sonja.van.hoey@africamuseum.beSinds 1 oktober 1990(1)
Webadres:
http://www.africamuseum.be Sinds 1 oktober 1990(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere federale dienst
Sinds 2 februari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Gryseels ,  Guido  Sinds 20 augustus 2001
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 19 juli 1999
Aanbestedende overheid
Sinds 23 mei 1969
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  91.030  -  Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  84.120  -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  91.030 -  Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug