shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0308.357.951
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister
Naam in het Nederlands, sinds 17 mei 2001
Service Public Fédéral Chancellerie du Premier Ministre
Naam in het Frans, sinds 17 mei 2001
Föderaler öffentlicher Dienst Kanzlei des Premierministers
Naam in het Duits, sinds 17 mei 2001
Afkorting: PREMIER
Naam in het Nederlands, sinds 17 mei 2001
PREMIER
Naam in het Frans, sinds 17 mei 2001
FöD Premierminister
Naam in het Duits, sinds 17 mei 2001
Adres van de zetel: Wetstraat 16 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 22 oktober 1993
Telefoonnummer:
+3225010211 Sinds 22 oktober 1993(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
http://chancellerie.belgium.be Sinds 22 oktober 1993(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Federale overheidsdienst
Sinds 17 mei 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Voorzitter Dechamps ,  Françoise  Sinds 1 februari 2010
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 november 1993
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  84.111  -  Federale overheid
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.111 -  Federale overheid
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug