shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0308.358.149
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Naam in het Nederlands, sinds 15 maart 2002
Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Naam in het Frans, sinds 15 maart 2002
Föderaler öffentlicher Dienst auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit
Naam in het Duits, sinds 15 maart 2002
Afkorting: BUZA
Naam in het Nederlands, sinds 15 maart 2002
BUZA
Naam in het Frans, sinds 15 maart 2002
FöD auswärtige Angelegenheiten
Naam in het Duits, sinds 15 maart 2002
Adres van de zetel: Karmelietenstraat 15 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 28 september 1997
Telefoonnummer:
+3225018111 Sinds 28 september 1997(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
http://diplomatie.belgium.be Sinds 28 september 1997(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Federale overheidsdienst
Sinds 15 maart 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Voorzitter Moors ,  Peter  Sinds 1 december 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 1994
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 
Toelatingen
Vergunning Kind & Gezin(2)
Sinds 1 april 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  84.210  -  Buitenlandse zaken
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  84.210 -  Buitenlandse zaken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug