shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0353.070.496
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1987
Begindatum:1 januari 1987
Naam:Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1987
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1987
Königliches Belgisches Institut für Naturwissenschaften
Naam in het Duits, sinds 1 januari 1987
Afkorting: KBIN
Naam in het Nederlands, sinds 15 februari 2015
IRSNB
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2015
Adres van de zetel: Vautierstraat 29 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer:
+3226274211 Sinds 1 maart 1996(1)
Faxnummer:
+3226464433 Sinds 1 maart 1996(1)
E-mail:
info@sciencesnaturelles.beSinds 1 maart 1996(1)
Webadres:
https://www.naturalsciences.be Sinds 1 maart 1996(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere federale dienst
Sinds 2 februari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Algemeen lasthebber Pisani ,  Camille  Sinds 1 juni 2005
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2005
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1987
 
 
Toelatingen
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  72.190  -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  91.030  -  Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  72.190 -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug