shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.037.896
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.684.835 afgesloten sinds 27/09/2013)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 januari 1905
Begindatum:25 januari 1905
Naam:SECUREX Arbeidsongevallen
Naam in het Nederlands, sinds 18 juni 2015
SECUREX Accidents du Travail
Naam in het Frans, sinds 18 juni 2015
SECUREX Arbeitsunfall
Naam in het Duits, sinds 18 juni 2015
Adres van de zetel: Brouwerijstraat 1 Stratenplan
9031 Gent
Sinds 14 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Onderlinge verzekeringsvereniging / Gemeenschappelijke verzekeringskas van privaat recht
Sinds 25 januari 1905
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2014
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  65.121  -  Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven
Sinds 24 juni 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  84.309 -  Overige instellingen van de sociale zekerheid
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug