shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.078.181
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Ciem
Naam in het Nederlands, sinds 30 december 1977
Adres van de zetel: Gasmeterlaan 207 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 3 juli 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder DUPARC ,  GENEVIEVE  Sinds 20 september 2008
Persoon belast met dagelijks bestuur Pirelli ,  Antoinette  Sinds 15 oktober 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1952
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 28 januari 2021
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 28 januari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.203 -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.322.002,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

0471.380.408 (MARCELLESI C.S. & J.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 oktober 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug