shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.087.980
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 augustus 1948
Begindatum:5 augustus 1948
Naam:FIRMA MARTIN
Naam in het Nederlands, sinds 5 augustus 1948
Adres van de zetel: Mandelstraat 74 Stratenplan
8870 Izegem
Sinds 6 november 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 januari 1980
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Meulemeester ,  Trui  Sinds 20 december 2014
Bestuurder Martin ,  Charlotte  Sinds 19 december 2017
Bestuurder Martin ,  Stefanie  Sinds 20 december 2014
Bestuurder Martin ,  Yves  Sinds 18 september 2003
Gedelegeerd bestuurder Martin ,  Yves  Sinds 20 december 2014
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1959
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 11 december 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  24.510  -  Gieten van ijzer
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  24.510 -  Gieten van ijzer
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 125.000,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug