shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.100.848
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:PARA INDUSTRIES
Naam in het Nederlands, sinds 23 augustus 1986
Adres van de zetel: Laarstraat(SGW) 11 Stratenplan
9170 Sint-Gillis-Waas
Sinds 1 april 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
pieter@para-industries.beSinds 17 december 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 augustus 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Raman ,  Pieter  Sinds 17 december 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van schilderwerken
Sinds 6 december 1993
 
Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding
Sinds 6 december 1993
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 6 december 1993
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 6 december 1993
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2013
Vrijstelling
Sinds 6 augustus 2013
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.300.000 BEF
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug