shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.124.505
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0406.338.641 afgesloten sinds 07/07/2011)
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 juni 1978
Begindatum:31 december 1964
Naam:Belgian Electric Trading
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 3 februari 1965
Afkorting: B.E.T.
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 3 februari 1965
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 27 juli 2013
Adres van de zetel: Winkelstraat 15
9032 Gent
Sinds 1 januari 1977
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 december 1964
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 310.000,00 BEF
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0406.338.641 afgesloten sinds 07/07/2011
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0400.124.505 0406.338.641

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0400.124.505

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0400.124.505 0406.338.641

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.


Naar boven   Terug