shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.379.178
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 9 april 1973
Begindatum:1 januari 1949
Naam:International Trading Company
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 januari 1949
Afkorting: Intrade
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 januari 1949
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 20 juli 2013
Adres van de zetel: Avenue Jean et Pierre Carsoel 100 Stratenplan
1180 Ukkel
Sinds 1 januari 1949
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 januari 1949
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.000.000 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.


Naar boven   Terug