shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.407.882
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 februari 1935
Begindatum:15 februari 1935
Naam:COLAS CENTRUM
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 september 2018
Adres van de zetel: Harensesteenweg 100 Stratenplan
1800 Vilvoorde
Sinds 25 juni 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 februari 1935
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0434.888.612   Sinds 10 mei 2016
Bestuurder Geeroms ,  Luc  Sinds 9 mei 2017
Bestuurder Majoral ,  Pierre  Sinds 12 mei 2015
Vaste vertegenwoordiger Claeys ,  Philippe  (0434.888.612)   Sinds 9 mei 2017
Persoon belast met dagelijks bestuur Gillebert ,  Didier  Sinds 24 januari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  28.299  -  Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  42.110 -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 4.943.661 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0441.968.919 (LEUVEN ASFALT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juni 2004
0402.492.392 (ENROMAC - SOBELTER)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 juni 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.492.392 (ENROMAC - SOBELTER)   sinds 12 juni 2002
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug