shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.457.273
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0405.637.568 afgesloten sinds 23/05/2011)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 februari 1958
Begindatum:20 februari 1958
Naam:Stoeterij Zangersheide
Naam in het Nederlands, sinds 27 januari 1993
Adres van de zetel: Domein Zangersheide ZN Stratenplan
3620 Lanaken
Sinds 27 januari 1993
Telefoonnummer:
+32 89 73 00 00 Sinds 27 januari 1993(1)
Faxnummer:
+32 89 72 19 13 Sinds 27 januari 1993(1)
E-mail:
info@zangersheide.comSinds 27 januari 1993(1)
Webadres:
www.zangersheide.com Sinds 27 januari 1993(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 februari 1958
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0680.776.187   Sinds 16 februari 2018
Bestuurder Melchior ,  Judy  Sinds 1 juni 2010
Vaste vertegenwoordiger Davies ,  Judy  (0680.776.187)   Sinds 16 februari 2018
Gedelegeerd bestuurder 0680.776.187   Sinds 16 februari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1993
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  01.430  -  Fokken van paarden en andere paardachtigen
Sinds 16 februari 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  01.430 -  Fokken van paarden en andere paardachtigen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 40.947.518 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0448.563.929 (Studbook Zangersheide International)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 september 2017
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug