shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.473.705
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 april 1930
Begindatum:5 april 1930
Naam:DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING
Naam in het Nederlands, sinds 7 mei 1991
Afkorting: D.E.M.E.
Naam in het Nederlands, sinds 7 mei 1991
Adres van de zetel: Scheldedijk 30 Stratenplan
2070 Zwijndrecht
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 april 1930
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  42.911  -  Baggerwerken
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 16 maart 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  42.911 -  Baggerwerken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 31.110.010 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0441.681.976 (HOLDING DREDGING INTERNATIONAL)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 7 mei 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0441.681.976 (HOLDING DREDGING INTERNATIONAL)   sinds 7 mei 1991
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug