shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.522.797
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 1946
Begindatum:18 juni 1946
Naam:Scabal
Naam in het Frans, sinds 18 juni 1946
Adres van de zetel: Werfstraat 5 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 1 maart 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 juni 1946
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Day ,  Michael  Sinds 19 april 2006
Bestuurder Vandekerckhove ,  Etienne  Sinds 26 oktober 2012
Persoon belast met dagelijks bestuur 0534.731.801   Sinds 2 september 2013
Gedelegeerd bestuurder Naudieth ,  Hannelore  Sinds 19 april 2006
Gedelegeerd bestuurder Thissen ,  Gregor  Sinds 19 april 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1950
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.419  -  Groothandel in overig textiel
Sinds 28 mei 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.423 -  Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 125.000 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0402.180.311 (LES TAILLEURS REUNIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 augustus 2008
0420.382.756 (Société immobilière du Nord)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 december 2010
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug