shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.523.292
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1961
Begindatum:1 januari 1961
Naam:Daoust
Naam in het Frans, sinds 9 september 1971
Afkorting: S.C.I.-C.S.I.
Naam in het Frans, sinds 14 mei 1969
Adres van de zetel: Galerij van de Louizapoort 203 Stratenplan  bus 5
1050 Elsene
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.daoust.be Sinds 27 augustus 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 maart 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 59  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0644.676.351   Sinds 31 december 2019
Bestuurder Daoust ,  Jean  Sinds 30 december 2019
Bestuurder Dumonceaux ,  Catherine  Sinds 30 december 2019
Vaste vertegenwoordiger Daoust ,  Giles  (0644.676.351)   Sinds 31 december 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1961
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  78.200  -  Uitzendbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  78.200 -  Uitzendbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 300.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug