shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.532.301
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 maart 1965
Begindatum:16 maart 1965
Naam:Van Ameyde Marine (Belgium)
Naam in het Nederlands, sinds 5 mei 2015
Adres van de zetel: Ketenislaan(KAL) 1 Stratenplan
9130 Beveren
Extra adresinfo: HAVEN 1548 BURCHT SINGELBERG
Sinds 1 mei 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 maart 1965
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder DE BRUIJN ,  ROBERT  Sinds 1 januari 2019
Bestuurder DEKKERS ,  WALTHERUS  Sinds 31 oktober 2014
Bestuurder Middelkoop ,  Piet  Sinds 31 oktober 2014
Persoon belast met dagelijks bestuur Dedecker ,  Carl  Sinds 31 oktober 2014
Gedelegeerd bestuurder DEKKERS ,  WALTHERUS  Sinds 31 oktober 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 februari 2012
Vrijstelling
Sinds 29 februari 2012
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1965
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  66.210  -  Risicoanalisten en schadetaxateurs
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  66.210 -  Risicoanalisten en schadetaxateurs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 61.500 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug