shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.626.034
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:DESCHOUWER
Naam in het Nederlands, sinds 21 april 1988
Adres van de zetel: Hoogstraat 98 Stratenplan
1930 Zaventem
Sinds 25 september 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 april 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Deschouwer ,  Anna  Sinds 13 mei 2017
Bestuurder Tuyaerts ,  Kris  Sinds 13 mei 2017
Bestuurder Tuyaerts ,  Tony  Sinds 13 mei 2017
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1953
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkende keuringsinstelling voor de herijk van NAWI
Sinds 19 april 2000
BELAC - Keuringsinstelling
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  26.510  -  Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.693 -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 63.212,84 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug