shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.747.679
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 november 1958
Begindatum:18 november 1958
Naam:Saron
Naam in het Nederlands, sinds 15 januari 1976
Adres van de zetel: Autoweg 10 Stratenplan
1861 Meise
Sinds 13 juni 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 januari 1976
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Sarens ,  Hendrik  Sinds 27 mei 2005
Bestuurder Sarens ,  Ludo  Sinds 27 mei 2005
Bestuurder Sarens ,  Marc  Sinds 18 december 2008
Gedelegeerd bestuurder Sarens ,  Ludo  Sinds 27 mei 2005
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 1975
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  64.910  -  Financiële lease
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  50.200  -  Goederenvervoer over zee- en kustwateren
Sinds 28 januari 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 200.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0632.647.163 (SARON BIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 december 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug