shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.790.637
Status:Actief
Rechtstoestand: Vervroegde ontbinding - Vereffening (vrijwillig ontbinding)
Sinds 24 juni 1971
Begindatum:28 maart 1906
Naam:De Welvaart
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 28 maart 1906
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 20 juli 2013
Adres van de zetel: Kerkstraat 6 Stratenplan
2840 Rumst
Sinds 1 oktober 1990

Doorgehaald adres sinds 1 juni 2017(2)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 maart 1906
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 200.000 BEF
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 november
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.

(2)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.


Naar boven   Terug