shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.793.706
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 januari 1905
Begindatum:19 januari 1905
Naam:HET ANKER
Naam in het Nederlands, sinds 10 augustus 1999
Adres van de zetel: Guido Gezellelaan 49 Stratenplan
2800 Mechelen
Sinds 19 januari 1905
Telefoonnummer:
015/287143 Sinds 19 januari 1905(1)
Faxnummer:
015/287142 Sinds 19 januari 1905(1)
E-mail:
info@hetanker.beSinds 19 januari 1905(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 januari 1905
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 30 juni 1999
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  11.050  -  Vervaardiging van bier
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  55.100 -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 108.304,01 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0455.828.635 (RECA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 juli 2011
0441.275.863 (CAROLUS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 mei 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0441.275.863 (CAROLUS)   sinds 15 mei 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug