shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.799.545
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1967
Begindatum:1 januari 1967
Naam:ZEGHERS
Naam in het Nederlands, sinds 19 januari 1991
Adres van de zetel: Werkhuizenkaai 112-154 Stratenplan
1000 Brussel
Extra adresinfo: MAGAZIJN 31
Sinds 26 oktober 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 januari 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Hubrecht ,  Nathalie  Sinds 21 maart 2006
Bestuurder Maes ,  Peter  Sinds 21 maart 2006
Persoon belast met dagelijks bestuur Maes ,  Peter  Sinds 21 maart 2006
Gedelegeerd bestuurder Maes ,  Peter  Sinds 21 maart 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.319  -  Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.319 -  Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 65.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug