shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.837.058
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 oktober 1958
Begindatum:28 oktober 1958
Naam:Du Pont de Nemours (Belgium)
Naam in het Nederlands, sinds 17 december 1970
Adres van de zetel: Antoon Spinoystraat 6 Stratenplan
2800 Mechelen
Sinds 28 oktober 1958
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder de Jonge ,  René  Sinds 4 maart 2020
Bestuurder Janssens ,  Karin  Sinds 4 maart 2020
Bestuurder Stragier ,  Wim  Sinds 4 maart 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1958
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  20.160  -  Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
Sinds 1 januari 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  20.160 -  Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0434.429.346 (IDAC BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2004
0436.260.765 (DUPONT POWDER COATINGS BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2008
0436.521.774 (JOS MOL COATING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2008
0431.467.381 (DU PONT ENGINEERED PARTS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 december 1999
0403.124.377 (Herberts Belgien)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 juni 2000
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug