shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.839.929
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 1949
Begindatum:22 december 1949
Naam:Etablissements Festraets
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 22 december 1949
Adres van de zetel: Maurits Sabbestraat 123 Stratenplan
2800 Mechelen
Sinds 22 december 1949
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 december 1949
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Bosscher ,  Clemence  Sinds 21 februari 2006
Bestuurder Festraets ,  Paula  Sinds 21 februari 2006
Bestuurder Jackson ,  David  Sinds 21 februari 2006
Gedelegeerd bestuurder Festraets ,  Paula  Sinds 21 februari 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Garagehouder hersteller
Sinds 22 december 1949
Vrijstelling
Sinds 22 december 1949
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 22 december 1949
Vrijstelling
Sinds 22 december 1949
Carrossier-hersteller
Sinds 22 december 1949
Vrijstelling
Sinds 22 december 1949
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.300  -  Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.000.000 BEF
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug