shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.858.537
Status:Actief
Rechtstoestand: Vervroegde ontbinding - Vereffening (vrijwillig ontbinding)
Sinds 15 maart 1971
Begindatum:16 juli 1964
Naam:Electro Physical Manufacturing Company
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 16 juli 1964
Afkorting: Elfy
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 16 juli 1964
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 20 juli 2013
Adres van de zetel: Floraliënlaan 525 Stratenplan
2610 Antwerpen
Sinds 1 januari 1983
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 juli 1964
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.


Naar boven   Terug