shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.971.571
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juli 1948
Begindatum:17 juli 1948
Naam:IR. JEAN CASTERMANS EN CO. EXPERTISEBUREEL
Naam in het Nederlands, sinds 27 april 1991
Adres van de zetel: Romeinse Kassei 197 Stratenplan  bus 2
3700 Tongeren
Sinds 13 mei 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@expertcastermans.beSinds 13 mei 1998(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 juli 1948
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Castermans ,  Jean  Sinds 29 maart 1991
Bestuurder Castermans ,  Rik  Sinds 29 maart 1991
Bestuurder Scheepers ,  Elisabeth  Sinds 29 maart 1991
Gedelegeerd bestuurder Castermans ,  Rik  Sinds 29 maart 1991
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 1998
Vrijstelling
Sinds 21 februari 1998
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 september 2007
Vrijstelling
Sinds 1 september 2007
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2007
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  66.210  -  Risicoanalisten en schadetaxateurs
Sinds 21 december 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  66.210 -  Risicoanalisten en schadetaxateurs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.160.000,00 BEF
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug