shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0401.301.668
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1923
Begindatum:1 januari 1923
Naam:"INDOMI" met baseline "Thuis in sociaal woonkrediet"
Naam in het Nederlands, sinds 28 maart 2014
Afkorting: INDOMI
Naam in het Nederlands, sinds 28 maart 2014
Adres van de zetel: Naamsesteenweg 142 Stratenplan
3001 Leuven
Sinds 15 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 januari 1923
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1923
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  64.922  -  Verstrekken van hypothecair krediet
Sinds 1 september 2019
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 september 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 445.875 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0401.325.226   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2013
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug