shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.007.106
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 januari 1967
Begindatum:11 januari 1967
Naam:ROXELL
Naam in het Nederlands, sinds 16 december 1989
Commerciële Naam:E.F.G
Naam in het Nederlands, sinds 9 januari 1997
Adres van de zetel: Industrielaan 13 Stratenplan
9990 Maldegem
Sinds 11 januari 1967
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) EVELER ,  RANDY  Sinds 28 maart 2013
Zaakvoerder (1) KISSANE ,  MICHAEL  Sinds 28 maart 2013
Zaakvoerder (1) MANCINELLI ,  VICTOR  Sinds 28 maart 2013
Zaakvoerder (1) Van Landuyt ,  Gino  Sinds 28 maart 2013
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1967
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  28.300  -  Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
Sinds 13 juli 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  28.300 -  Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0464.582.983 (ROXELL HOLDING)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 7 november 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0464.582.983 (ROXELL HOLDING)   sinds 7 november 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug