shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.049.864
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juni 1960
Begindatum:24 juni 1960
Naam:TRICOLAST
Naam in het Nederlands, sinds 20 december 2002
Afkorting: Tricolast
Naam in het Nederlands, sinds 24 april 1960
Adres van de zetel: Ommegangstraat 53 Stratenplan
9800 Deinze
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 juni 1960
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0668.547.457   Sinds 29 april 2021
Vaste vertegenwoordiger Hoornaert ,  Filip  (0668.547.457)   Sinds 29 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1960
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013)
Sinds 7 juli 2010
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  14.199  -  Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.
Sinds 7 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  32.500 -  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug