shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0401.354.722
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 december 2010
Begindatum:2 september 1948
Naam:A.T.M.
Naam in het Nederlands, sinds 31 juli 2009
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 18 september 2014
Adres van de zetel: Jagersborgweg 1710 Stratenplan
3680 Maaseik
Sinds 31 juli 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 maart 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Tonnaer ,  Jacques  (0433.096.387)   Sinds 15 juni 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) Vanbergen ,  Elisabeth  Sinds 20 december 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  29.202  -  Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers
Sinds 14 januari 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.400.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0401.278.904 (A.T.M.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2009
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug