shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0401.358.185
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 mei 1952
Begindatum:23 mei 1952
Naam:Garage Van Der Stukken
Naam in het Nederlands, sinds 5 februari 1982
Adres van de zetel: Bruglaan 37 Stratenplan
3960 Bree
Sinds 20 juni 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 mei 1952
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Tielens ,  Marc  Sinds 8 mei 2000
Zaakvoerder (2) Van Der Stukken ,  Martin  Sinds 8 mei 2000
Zaakvoerder (2) Van Der Stukken ,  Mike  Sinds 1 januari 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Garagehouder hersteller
Sinds 8 juni 1995
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 8 juni 1995
 
Carrossier-hersteller
Sinds 8 juni 1995
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juni 1995
 
Detail handel
Sinds 8 juni 1995
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.300  -  Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 februari 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug