shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0401.531.104
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Maison Jacques Dolisy
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Avenue de Philippeville 161 Stratenplan
6001 Charleroi
Sinds 19 februari 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0412.610.878   Sinds 20 december 2019
Bestuurder De Bisschop ,  Solange  Sinds 20 februari 2020
Vaste vertegenwoordiger Blaise ,  Annie  (0412.610.878)   Sinds 21 december 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0413.802.196 (Eurotruck)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 maart 2000
0438.936.480 (GENERAL TRAFFIC OVERHAULING)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 maart 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0413.802.196 (Eurotruck)   sinds 14 maart 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0438.936.480 (GENERAL TRAFFIC OVERHAULING)   sinds 14 maart 2000
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug