shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0401.592.569
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 februari 1925
Begindatum:20 februari 1925
Naam:Société d'Exploitation de Carrières de Terres Plastiques
Naam in het Frans, sinds 15 september 1967
Adres van de zetel: Chaussée de Dinant 39 Stratenplan
5537 Anhée
Sinds 27 februari 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 februari 1925
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  08.111  -  Winning van bouw- en siersteen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  08.123 -  Winning van klei en kaolien
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 300.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0417.449.002   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 6 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.449.002   sinds 6 januari 1998
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug