shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.918.312
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 juli 1938
Begindatum:26 juli 1938
Naam:voestalpine Böhler Welding Belgium
Naam in het Frans, sinds 13 september 2013
Adres van de zetel: Rue de l'Yser 2
7180 Seneffe
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer:
32 0 64 52 00 00 Sinds 16 oktober 1997(2)
Faxnummer:
32 0 64 52 00 01 Sinds 16 oktober 1997(2)
E-mail:
souclo@voestalpine.comSinds 16 oktober 1997(2)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 juli 1938
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Du Champs ,  Thibaut  Sinds 30 juni 2023
Bestuurder PEIDL ,  GYULA  Sinds 30 juni 2023
Bestuurder RIEGLER ,  BERNHARD  Sinds 30 juni 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Didion ,  Cédric  Sinds 1 juli 2021
Persoon belast met dagelijks bestuur Gregoir ,  Christophe  Sinds 1 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  24.310  -  Koudtrekken van staven
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  25.930 -  Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 4.000.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

0402.935.525 (SOUDOMETAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2009
0400.643.553 (Oerlikon Soudometal)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 11 mei 1982
0401.952.954 (Usine Julien De Wulf)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 11 mei 1982
0401.918.411 (Soudokay)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 16 oktober 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.643.553 (Oerlikon Soudometal)   sinds 11 mei 1982
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.952.954 (Usine Julien De Wulf)   sinds 11 mei 1982
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.918.411 (Soudokay)   sinds 16 oktober 1997
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug