shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.962.852
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 1943
Begindatum:23 december 1943
Naam:ARKOPHARMA BELUX
Naam in het Frans, sinds 13 september 2004
Adres van de zetel: Avenue Edison 13
1300 Wavre
Sinds 21 december 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 oktober 1949
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Verbelen ,  Patrick  Sinds 23 januari 2024
Vaste vertegenwoordiger WITVOET ,  HUGUES  (0747.949.182)   Sinds 31 juli 2019
Gedelegeerd bestuurder 0747.949.182   Sinds 31 juli 2019
Gedelegeerd bestuurder MALAUD ,  YANN  Sinds 31 januari 2020
Gedelegeerd bestuurder Verbelen ,  Patrick  Sinds 3 juli 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013)
Sinds 5 april 2012
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.460  -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.751  -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.460 -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 125.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0476.586.041 (PLANTE SYSTEM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2007
0457.571.962 (PHYTONATURE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 januari 2024
0463.182.720 (ARKOPHARMA BELUX)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 december 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0463.182.720 (ARKOPHARMA BELUX)   sinds 19 december 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug