shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.369.262
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 augustus 2022
Begindatum:1 mei 1963
Naam:CHARCUTERIE DE LIEGE
Naam in het Frans, sinds 5 november 2018
Adres van de zetel: Avenue de Jupille 4
4020 Liège
Sinds 19 september 1981
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 mei 1963
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0881.528.476   Sinds 18 november 2019
Bestuurder Machiels ,  Olivier  Sinds 18 november 2019
Vaste vertegenwoordiger Machiels ,  Olivier  (0881.528.476)   Sinds 18 november 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Charles ,  Xavier  Sinds 11 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.130  -  Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug