shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.598.203
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0406.594.405 afgesloten sinds 29/08/2011)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 januari 1908
Begindatum:11 januari 1908
Naam:Chemin de Fer Industriel du Port de Vilvorde et Extensions, Compagnie de Fret International
Naam in het Frans, sinds 11 januari 1908
Afkorting: C.F.I.
Naam in het Frans, sinds 1 oktober 1967
Adres van de zetel: Koningsstraat 97
1000 Brussel
Sinds 30 november 2000
Telefoonnummer:
022426800 Sinds 30 november 2000(1)
Faxnummer:
022425152 Sinds 30 november 2000(1)
E-mail:
cfi@cfigroup.beSinds 30 november 2000(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 januari 1908
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Baetens ,  Brigitte  Sinds 19 december 2013
Bestuurder Cabay ,  Jean  Sinds 7 mei 2002
Bestuurder Campion ,  Didier  Sinds 4 mei 1993
Bestuurder Campion ,  Florian  Sinds 5 mei 2009
Gedelegeerd bestuurder Campion ,  Didier  Sinds 4 mei 1993
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 9 mei 2017
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 9 mei 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 743.680,57 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0406.594.405 afgesloten sinds 29/08/2011
0411.677.106 (Compagnie de Fret international)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 december 1989
0417.749.009 (Comptoir Financier et Immobilier)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 december 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0411.677.106 (Compagnie de Fret international)   sinds 28 december 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.749.009 (Comptoir Financier et Immobilier)   sinds 28 december 1989
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0402.598.203 0406.594.405

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0402.598.203

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0402.598.203 0406.594.405

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug