shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.630.172
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0406.482.854 afgesloten sinds 19/07/2011)
Status:Actief
Rechtstoestand: Vrijwillige ontbinding – vereffening
Sinds 3 november 1987
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Etablissements V. Jacobs
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 27 juli 2013
Adres van de zetel: Schaarbeeklei 150
1800 Vilvoorde
Sinds 1 november 1981
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0406.482.854 afgesloten sinds 19/07/2011
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0402.630.172 0406.482.854

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0402.630.172

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0402.630.172 0406.482.854

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".


Naar boven   Terug