shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0402.978.679
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1942
Begindatum:1 januari 1942
Naam:SOPARTEC
Naam in het Frans, sinds 10 januari 1991
Afkorting: Transec N.V.
Naam in het Frans, sinds 29 juli 1970
Adres van de zetel: Place de l'Université 1 Stratenplan
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Sinds 23 augustus 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 januari 1942
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 21 mei 2001
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1942
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  82.990 -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.740.000 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
0402.568.113 (Produits chimiques d'Auvelais)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 oktober 1993
0403.240.183 (Transports et Eclairage)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 oktober 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.966.279 (Belgo Petroleum)   sinds 27 april 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.568.113 (Produits chimiques d'Auvelais)   sinds 20 oktober 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.240.183 (Transports et Eclairage)   sinds 26 oktober 1993
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug