shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.457.543
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 november 2001
Begindatum:23 mei 1923
Naam:SABENA
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 28 april 1992
Afkorting: Sabena
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 23 mei 1923
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 3 augustus 2013
Adres van de zetel: Emmanuel Mounierlaan 2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Sinds 18 mei 1994
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 mei 1923
Aantal vestigingseenheden (VE): 20  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Curator (aanstelling door rechtbanken) d'Ieteren ,  Alain  Sinds 7 november 2001
Curator (aanstelling door rechtbanken) Van Buggenhout ,  Christian  Sinds 7 november 2001
Curator (aanstelling door rechtbanken) Van De Mierop ,  Ilse  Sinds 7 november 2001
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1968
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  51.100  -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  52.230  -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  51.100 -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 635.697.572,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0423.962.947 (SABENA CATERING SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 april 1991
0432.718.780 (SABENA TECHNICS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 april 1991
0423.962.947 (SABENA CATERING SERVICES)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 mei 1991
0432.718.780 (SABENA TECHNICS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 mei 1991
0436.088.937 (SABENA WORLD AIRLINES)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 mei 1991
0424.879.893 (Aviafin)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 maart 1993
0432.719.572 (SABENA BUILDING)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 oktober 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0423.962.947 (SABENA CATERING SERVICES)   sinds 24 mei 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0432.718.780 (SABENA TECHNICS)   sinds 24 mei 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0436.088.937 (SABENA WORLD AIRLINES)   sinds 24 mei 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0424.879.893 (Aviafin)   sinds 24 maart 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0432.719.572 (SABENA BUILDING)   sinds 26 oktober 1993
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug