shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0403.201.185
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0403.201.680 afgesloten sinds 11/05/2011)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 oktober 1962
Begindatum:23 oktober 1962
Maatschappelijke Naam:BELFIUS BANK
Benaming in het Nederlands, sinds 11 juni 2012
BELFIUS BANQUE
Benaming in het Frans, sinds 11 juni 2012
BELFIUS BANK
Benaming in het Duits, sinds 11 juni 2012
BELFIUS BANK
Benaming in het Engels, sinds 11 juni 2012
Adres van de maatschappelijke zetel: Karel Rogierplein 11 Stratenplan
1210 Sint-Joost-ten-Node
Sinds 28 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 oktober 1962
Aantal vestigingseenheden (VE): 179  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1964
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 23 oktober 1962
 
 
Toelatingen
Kredietgever wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet
Sinds 1 april 2002
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  64.190  -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  64.190 -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 3.458.066.227 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0403.339.658   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 mei 2004
0414.674.109   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 juli 2004
0415.962.130   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2005
0878.760.909   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 december 2011
0400.365.718   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 juni 1993
0433.035.417   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 juni 2000
0412.410.742   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 oktober 2000
0412.410.841   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 oktober 2000
0458.522.859   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 maart 2002
0465.685.914   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 maart 2002
0465.891.295   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 maart 2002
0472.353.871   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 oktober 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.365.718   sinds 15 juni 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0433.035.417   sinds 30 juni 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0412.410.742   sinds 31 oktober 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0412.410.841   sinds 31 oktober 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0458.522.859   sinds 28 maart 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0465.685.914   sinds 28 maart 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0465.891.295   sinds 28 maart 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0472.353.871   sinds 31 oktober 2002
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug