shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0403.457.543
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 november 2001
Begindatum:23 mei 1923
Naam:SABENA
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 28 april 1992
Afkorting: Sabena
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 23 mei 1923
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 3 augustus 2013
Adres van de zetel: Emmanuel Mounierlaan 2 Stratenplan
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Sinds 18 mei 1994
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 mei 1923
Aantal vestigingseenheden (VE): 20  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Curator (aanstelling door rechtbanken) d'Ieteren ,  Alain  Sinds 7 november 2001
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1968
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  51.100  -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  52.230  -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  51.100 -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 635.697.572 XEU
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0423.962.947   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 april 1991
0432.718.780   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 april 1991
0423.962.947   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 mei 1991
0432.718.780   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 mei 1991
0436.088.937   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 mei 1991
0424.879.893   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 maart 1993
0432.719.572   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 oktober 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0423.962.947   sinds 24 mei 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0432.718.780   sinds 24 mei 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0436.088.937   sinds 24 mei 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0424.879.893   sinds 24 maart 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0432.719.572   sinds 26 oktober 1993
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug